پروژه

نام پروژه:
ویلای تریبلکس تعاون
نام کارفرما:
آقای بوچانپور
توضیحات:
نوع کاربری:
ویلایی
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
آدرس:
تعاون،پشت استخر ایران سونا،ابتدای کوچه وحدت

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه