پروژه

نام پروژه:
پروژه آپارتمان شهریار 4
نام کارفرما:
آقای شهریاری
توضیحات:

پروژه آپارتمان شهریار 4

نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
ساری
آدرس:
ساری خیابان شهابی خیابان المهدی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهندس علی خلیلی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
مازندران
شهر:
ساری