پروژه

نام پروژه:
رویال پارک
نام کارفرما:
اکبریان
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
اصفهان خیابان آپادانا اول

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
سيد اردلان مويد
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان