پروژه

نام پروژه:
ویلای هوشمند کلاک
نام کارفرما:
مهندسی
توضیحات:
نوع کاربری:
ویلایی
استان:
البرز
شهر:
کرج
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمدامین افری
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
لواسان