پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند رسول اف
نام کارفرما:
مهندس رسول اف
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:
خ فرشته

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
امین نجف پورخادم
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران