پروژه

نام پروژه:
کلینیک هوشمند امام حسین (ع)
نام کارفرما:
دکتر شهنوازی
توضیحات:

خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS

نوع کاربری:
بیمارستان
استان:
سيستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
آدرس:
خیابان کفعمی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمدصادق اله بخشی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
سيستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان