پروژه

نام پروژه:
خواجو
نام کارفرما:
مهندس میرمحمدصادقی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
پل خواجو جنب انتقال خون

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهرداد علیجانی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان