پروژه

نام پروژه:
16 واحدی
نام کارفرما:
مهندس محمدی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
آدرس:
کرمانشاه،کسری،کوی باغچه بان،پشت ارزان تعاون

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه