پروژه

نام پروژه:
مجتمع قادری
نام کارفرما:
آقای قادری
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
آدرس:
کرمانشاه،مرکزی،کوی بانک ملی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه