پروژه

نام پروژه:
برج مسکونی هوشمند فرشته (الهیه)
نام کارفرما:
آقای مهندس فرحبخش
توضیحات:

پروژه 11 واحدی با امکانات سیستم روشنایی و سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل و سیستم صوتی کنترل شده است

خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS

نوع کاربری:
مسکونی
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:
خیابان فرشته خ بوسنی و هرزگوین سه راه دکتر حسابی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
هادی حسینی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران