پروژه

نام پروژه:
ساختمان مسکونی زیبا 5
نام کارفرما:
مهندس فردی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
قم
شهر:
قم
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد بلالی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
قم
شهر:
قم