مجابی

کارفرما : مجابی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

ویلای تک واحدی مهندس پوربابا

کارفرما : مهندس حبیب زاده
مجری : برنا نیرو ایرانیان
استان : مازندران
شهر : بابلسر

صفویه

کارفرما : صفویه
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

مارنان

کارفرما : عطاری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

سربزدی

کارفرما : سریزدی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

سوپر لوکس

کارفرما : زندی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

خیام

کارفرما : مهندس لوافان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

نمایشگاه دائمی خانه هوشمند Tis

کارفرما : شرکت هاژه گستر کردستان
مجری : هاژه گستر کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج من

پروژه مسکونی

کارفرما : مهندس اکبرزاده
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

آمفی تئاتر

کارفرما : مهندس کریمی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

ساختمان مسکونی پزشکی

کارفرما : جناب اقای دکتر جلیلی
مجری : اریاهوشمنداداک
استان : مركزي
شهر : دلیجان

ویلای شهرک دنج

کارفرما : مهندس عقیلی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : سرخ رود

ویلای للا رود

کارفرما : مهندس پورتقی
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : رودسر

کابخانه دیجیتال پارک ولایت

کارفرما : شهرداری
مجری : هوشمندسازه ایرانیان
استان : مازندران
شهر : ساری

6 واحده تقوی

کارفرما : تقوی
مجری : هوشمندسازه ایرانیان
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی 6 واحده حسنزاده

کارفرما : حسنزاده
مجری : هوشمندسازه ایرانیان
استان : مازندران
شهر : ساری

سرای مهر بازنشستگان

کارفرما : شاکری
مجری : هوشمندسازه ایرانیان
استان : مازندران
شهر : ساری

پردیس

کارفرما : موسوی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

پروژه هوشمند سازی دوبلکس

کارفرما : ابراهیمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه هوشمند سازی دوبلکس

کارفرما : ابراهیمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه هوشمند سازی دوبلکس

کارفرما : ابراهیمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه هوشمندسازی دوبلکس

کارفرما : دکتر خلیقی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه آپارتمانی 10 طبقه پنت هاوس

کارفرما : ساعد پناه
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

کلینیک امام حسین فاز 2

کارفرما : دکتر شهنوازی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

جانبازان 1

کارفرما : دکتر منتظمی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

دانشگاه 7

کارفرما : مهندس اختری
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

خرمشهر 11

کارفرما : مهندس گلستانی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

منزل مسکونی دوبلکس

کارفرما : مهندس کریمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

کلینیک خیام

کارفرما : مهندس قیس آبادی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

پروژه مسکونی

کارفرما : آقای قنبری- طهماسبی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

پروژه شخصی آقای افضلی

کارفرما : افضلی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : ساری

دفتر کار

کارفرما : هاتفی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی نادعلیزاده

کارفرما : نادعلیزاده
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

ویلایی اصغرنژاد

کارفرما : اصغرنژاد
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : گلوگاه

آپارتمان پویان

کارفرما : پویان ودرودی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی هاتفی

کارفرما : هاتفی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی ساداتی

کارفرما : ساداتی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

هوتو

کارفرما : نبوی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی دماوندی

کارفرما : دماوندی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی حقوقی فرد

کارفرما : حقوقی فرد
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر