پروژه هوشمند سازی دوبلکس

کارفرما : ابراهیمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه هوشمند سازی دوبلکس

کارفرما : ابراهیمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه هوشمندسازی دوبلکس

کارفرما : دکتر خلیقی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

کلینیک امام حسین فاز 2

کارفرما : دکتر شهنوازی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

جانبازان 1

کارفرما : دکتر منتظمی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

دانشگاه 7

کارفرما : مهندس اختری
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

خرمشهر 11

کارفرما : مهندس گلستانی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

منزل مسکونی دوبلکس

کارفرما : مهندس کریمی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

کلینیک خیام

کارفرما : مهندس قیس آبادی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

پروژه مسکونی

کارفرما : آقای قنبری- طهماسبی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

پروژه شخصی آقای افضلی

کارفرما : افضلی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : ساری

دفتر کار

کارفرما : هاتفی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی نادعلیزاده

کارفرما : نادعلیزاده
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

ویلایی اصغرنژاد

کارفرما : اصغرنژاد
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : گلوگاه

آپارتمان پویان

کارفرما : پویان ودرودی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی هاتفی

کارفرما : هاتفی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی ساداتی

کارفرما : ساداتی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

هوتو

کارفرما : نبوی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی دماوندی

کارفرما : دماوندی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی جلیلی

کارفرما : جلیلی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی حقوقی فرد

کارفرما : حقوقی فرد
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

آپارتمان ایراندوست

کارفرما : ایراندوست
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی فغانی

کارفرما : فغانی وقائمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی رحیمی

کارفرما : رحیمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی هاشمی نصب

کارفرما : دکتر هاشمی نصب
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی محسنی

کارفرما : محسنی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی فغانی

کارفرما : فغانی وقائمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

دفتر مدیریت شرکت باروبن

کارفرما : جناب مهندس شویدی
مجری : هوشمند نگار بسامد
استان : تهران
شهر : تهران

مولوی

کارفرما : ایزدی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

کسری

کارفرما : لاریجانی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

حسین پور

کارفرما : حسین پور
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : امل

تابش

کارفرما : مهدوی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

ساختمان هوشمند شقایق

کارفرما : مهندس داوری
مجری : تیسا هوشمند اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

لوافان

کارفرما : آقای لوافان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ولی عصر فتانت

کارفرما : مهندس فتانت
مجری : هوشمند اکسیس آذربایجان
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

عامری

کارفرما : آقای عامری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

صرامی

کارفرما : آقای صرامی-احمدی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ثنايى

کارفرما : آقای ثنایی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

باقریان نژاد

کارفرما : آقای باقریان نژاد
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

کبیری

کارفرما : آقای کبیری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر :