مختاری

کارفرما : آقای مختاری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ملک محمد

کارفرما : آقای ملک محمد
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

صمیمی

کارفرما : جناب آقای صمیمی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

سکوت

کارفرما : محمدحسین سکوت
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

هوشمند سازی ازمایشگاه دانشگاه کردستان

کارفرما : دانشگاه کردستان
مجری : هاژه گستر کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه رشیدی

کارفرما : لطفی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

پروژه کریمی

کارفرما : مهندس کریمی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

مسکونی 10 واحدی

کارفرما : آقای مهندس یزدی
مجری : اکسون
استان : البرز
شهر : کرج

مسکونی

کارفرما : دکتر قاسمی نژاد
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس محمد نژاد
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس آهنگر
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی شخصی

کارفرما : دکتر عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : حاجی مفیدی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

وبلایی

کارفرما : دکتر عظیمی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

منزل شخصی

کارفرما : مهندس جعفری
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

منزل شخصی

کارفرما : مهندس بردبار
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی دوبلکس

کارفرما : مهندس عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : خالقی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

تجاری

کارفرما : مهندس باقری
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مارین پارک تبریز

کارفرما : مهندس تنیده
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

ادوات کشاورزی معتقدی

کارفرما : مهندس معتقدی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : دکتر شعبانی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ساحل 2

کارفرما : محمدنژاد
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : نادری
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : سورک

ویلایی

کارفرما : دکتر الیاسی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

سروش

کارفرما : آقای یوسفیان
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلا یزدانی

کارفرما : آقای یزدانی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : حاج حمید حسنی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

ساختمان عصر 94

کارفرما : آقای صیامی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

امینی

کارفرما : امینی
مجری : Hushmandiran
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

آلاله

کارفرما : کاظمی
مجری : نیرو پردازان بکا
استان : تهران
شهر : تهران

مهندس صالحی

کارفرما : مهندس حسن صالحی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران

همایونی

کارفرما : سرکار خانوم همایونی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران

نور محمدی

کارفرما : جناب آقای رضا نورمحمدی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : مازندران
شهر :

عمرانی

کارفرما : مهندس اعمرانی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : مازندران
شهر :

پزشک منش

کارفرما : مهندس اسکندری
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران

زارعی

کارفرما : مهندس زارعی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : البرز
شهر : کرج

یزدان پرست

کارفرما : مهندس یزدانپرست
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : البرز
شهر : کرج

صالحی

کارفرما : مهندس اسماعیل صالحی
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران