آپارتمان ایراندوست

کارفرما : ایراندوست
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی فغانی

کارفرما : فغانی وقائمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی رحیمی

کارفرما : رحیمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی هاشمی نصب

کارفرما : دکتر هاشمی نصب
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی محسنی

کارفرما : محسنی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

مسکونی شخصی فغانی

کارفرما : فغانی وقائمی
مجری : شرکت بازرگانی آوا هوشمند خزر
استان : مازندران
شهر : بهشهر

دفتر مدیریت شرکت باروبن

کارفرما : جناب مهندس شویدی
مجری : هوشمند نگار بسامد
استان : تهران
شهر : تهران

مولوی

کارفرما : ایزدی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

کسری

کارفرما : لاریجانی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

حسین پور

کارفرما : حسین پور
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : امل

تابش

کارفرما : مهدوی
مجری : کنترل گستر طبرستان
استان : مازندران
شهر : محمود اباد

ساختمان هوشمند شقایق

کارفرما : مهندس داوری
مجری : تیسا هوشمند اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

لوافان

کارفرما : آقای لوافان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ولی عصر فتانت

کارفرما : مهندس فتانت
مجری : هوشمند اکسیس آذربایجان
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

عامری

کارفرما : آقای عامری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

صرامی

کارفرما : آقای صرامی-احمدی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ثنايى

کارفرما : آقای ثنایی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

باقریان نژاد

کارفرما : آقای باقریان نژاد
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

کبیری

کارفرما : آقای کبیری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر :

مختاری

کارفرما : آقای مختاری
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ملک محمد

کارفرما : آقای ملک محمد
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

صمیمی

کارفرما : جناب آقای صمیمی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

سکوت

کارفرما : محمدحسین سکوت
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

هوشمند سازی ازمایشگاه دانشگاه کردستان

کارفرما : دانشگاه کردستان
مجری : هاژه گستر کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

پروژه رشیدی

کارفرما : لطفی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

پروژه کریمی

کارفرما : مهندس کریمی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

مسکونی 10 واحدی

کارفرما : آقای مهندس یزدی
مجری : اکسون
استان : البرز
شهر : کرج

مسکونی

کارفرما : دکتر قاسمی نژاد
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس محمد نژاد
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس آهنگر
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی شخصی

کارفرما : دکتر عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : حاجی مفیدی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

وبلایی

کارفرما : دکتر عظیمی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

منزل شخصی

کارفرما : مهندس جعفری
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

منزل شخصی

کارفرما : مهندس بردبار
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی دوبلکس

کارفرما : مهندس عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مسکونی

کارفرما : مهندس عرب
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلایی

کارفرما : خالقی
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

تجاری

کارفرما : مهندس باقری
مجری : سپرو هوشمند
استان : مازندران
شهر : ساری

مارین پارک تبریز

کارفرما : مهندس تنیده
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز