هتل 5 ستاره

کارفرما : شرکت رایانه ای نگین تهران افزار (مهندس شریفی)
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران