پروین

کارفرما : مهندس اراستگان
مجری : خانه هوشمند اصفهان
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

هتل 5 ستاره

کارفرما : شرکت رایانه ای نگین تهران افزار (مهندس شریفی)
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران