بهشت

کارفرما : مهندس ایقایی
مجری : خانه هوشمند اصفهان
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

فتوحی

کارفرما : فتوحی
مجری : خانه هوشمند
استان : تهران
شهر : تهران

پروین

کارفرما : مهندس اراستگان
مجری : خانه هوشمند اصفهان
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

هتل 5 ستاره

کارفرما : شرکت رایانه ای نگین تهران افزار (مهندس شریفی)
مجری : ماندگار صنعت ادنیس
استان : تهران
شهر : تهران