ساختمان32 واحدی. ناصریان

کارفرما : مهندس ناصریان
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

پروژه آپارتمان آقای وریجی

کارفرما : آقای وریجی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای دکتر هدایتی

کارفرما : آقای دکتر هدایتی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

پروژه آپارتمان آقای یوسفی

کارفرما : آقای یوسفی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای یعقوبی

کارفرما : آقای یعقوبی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : سورک

پروژه آپارتمان آقای هاشمی

کارفرما : آقای هاشمی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای وندادی

کارفرما : آقای وندادی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای گوران

کارفرما : آقای گوران
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای قیومی

کارفرما : آقای قیومی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای گلزاده

کارفرما : آقای گلزاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای رضی پور

کارفرما : آقای رضی پور
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای دکتر پیشکاری

کارفرما : آقای دکتر پیشکاری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای رحمانی

کارفرما : آقای رحمانی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای دکتر اصداقی

کارفرما : آقای دکتر اصداقی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای درشتی

کارفرما : آقای درشتی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای حسن زاده

کارفرما : آقای حسن زاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای حاجی زاده

کارفرما : آقای حاجی زاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای حبیبی

کارفرما : آقای حبیبی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

آقای برزگر

کارفرما : آقای برزگر
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلا

کارفرما : مهندس سیم خواه
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

مسکونی

کارفرما : مهندس ذاکری
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ویلا

کارفرما : مهندس عابد
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

آپارتمان

کارفرما : مهندس عباسی
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

آپارتمان

کارفرما : مهندس پرویزی
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : ایزد شهر

عسگریه

کارفرما : مهندس وارسته
مجری : Hushmandiran
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

پروژه مسکونی آقای جعفرپور

کارفرما : آقای جعفرپور
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

شرکت عمران و مسکن بابلسر

کارفرما : شرکت عمران و مسکن بابلسر
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان 6 واحدی. قلی زاده

کارفرما : مهندس قلی زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند فلاحی

کارفرما : مهندس فلاحی
مجری : شهر هوشمند
استان : اصفهان
شهر :

ویلای هوشمند مروارید

کارفرما : آقای براهویی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : چابهار

خانه هوشمند آزاذمون1

کارفرما : آقای آزاد
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : محمودآباد

ساختمان هوشمند مهندس عباسی

کارفرما : مهندس عباسی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان هوشمند دکتر امری

کارفرما : دکتر امری
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان هوشمند پارسا 4

کارفرما : مهندس اسدی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان هوشمند مهندس یعقوبی

کارفرما : مهندس یعقوبی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان هوشمند نیاکان

کارفرما : مهندس نیاکان
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

ساختمان هوشمند محمد

کارفرما : دکتر کریمی نژاد
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان هوشمند آسمان

کارفرما : مهندس تاجیک
مجری : خانه هوشمند مهرسان
استان : تهران
شهر : ورامین

ویلایی تریبلکس

کارفرما : مهندس علی کشاورزی
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

ساختمان مسکونی حافظ

کارفرما : مهندس بنایی – مهندس شبستانی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : تهران