مسکونی

کارفرما : حاجی صدیقی
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

هتل آپارتمان 3 ستاره سلامت

کارفرما : شرکت بهینه سفینه سلامت
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

ویلایی

کارفرما : دکتر طبسیان
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

مسکونی

کارفرما : آقای رییسیان / حسینی
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

ساختمان هوشمند دکتر زارع نژاد

کارفرما : دکتر زارع نژاد
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ویلای هوشمند دکتر نیکنام

کارفرما : دکتر نیکنام
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : جویبار

ساختمان هوشمند مهندس ملیحی

کارفرما : مهندس ملیحی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

شوروم هوشمند باغستان

کارفرما : آقای مهندس پیری
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

ویلایی دوبلکس فول هوشمند

کارفرما : مهندس آقابور
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

بزرگمهر 10

کارفرما : آقای عباس زاده
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

نصر 17

کارفرما : مهندس زایر میری
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

معلم 10

کارفرما : دکتر رخشا خورشید
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

بلوار بهداشت

کارفرما : آقای جمالزهی
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

امیر معز

کارفرما : مهندس برایی نژاد
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

ساختمان 12 واحدی مهندس یعقوبی

کارفرما : مهدس یعقوبی
مجری : سارین ارتباط طوس
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

پروژه هوشمند مهندس ولیئی

کارفرما : جناب آقای مهندس مهدی ولیئی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

پروژه هوشمند فلاحی

کارفرما : جناب آقای مازیار فلاحی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

مجتمع مسکونی هوشمند VIP

کارفرما : جناب آقای مهندس حسین اسدی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

ساختمان ویلایی گلزار

کارفرما : شرکت پدیده سازان
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

پروژه هوشمند مهندس اصالتی

کارفرما : جناب آقای مهندس اصالتی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

ایساتیس

کارفرما : دکتر طیبی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

خانه هوشمند ساحل63

کارفرما : دکتر کریمی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

مجتمع مسکونی هوشمند بهار

کارفرما : آقای نوروزی
مجری : خانه هوشمند مهرسان
استان : تهران
شهر : ورامین

خانه هوشمند زنگی کلا 1

کارفرما : عباس یزدانی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

مهندس سوری

کارفرما : مهندس سوری
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

سلطانزاده

کارفرما : مهندس سلطانزاده
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

قصر الهه

کارفرما : دکتر عبدی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

سالن کنفرانس

کارفرما : شرکت توزیع برق استان البرز
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

مسکونی مهندس عباسی

کارفرما : مهندس بهروز عباسی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

شوروم کردان

کارفرما : حسینی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : ساوجبلاغ

شوروم ظالقان(زیاران)

کارفرما : شریفی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : زیاران

شوروم مهرشهر

کارفرما : مهندس میر نظامی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

آپارتمان مسکونی

کارفرما : حمزه پاپی
مجری : خانه هوشمند پدیدآوران پارتاک
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ساختمان تندیس

کارفرما : خانم با سخا
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : البرز
شهر : کرج

پروژه ۱۵ واحدی

کارفرما : مهندس قايم مقامیان
مجری : هوشمند نگار بسامد
استان : مازندران
شهر : مرزن آباد

پروژه واحد آپارتمانی

کارفرما : مهندس همتی
مجری : هوشمند نگار بسامد
استان : مازندران
شهر : چالوس

واحد مسکونی مهندس فرخی

کارفرما : مهندس فرخی
مجری : Hushmandiran
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

برج بین المللی ثامن الحجج

کارفرما : موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج
مجری : Hushmandiran
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

ساختمان مقدم

کارفرما : مهندس مقدم
مجری : Hushmandiran
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

ساختمان هوشمند دوبلکس

کارفرما : ابوالحسنی
مجری : تیسا هوشمند اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : سپاهان شهر