پروژه خورشید لواسان

کارفرما : شرکت پدیده سازان آریا
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

شرکت پدیده سازان آریا

کارفرما : مهندس حمید هاشمی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان مسکونی امانیه

کارفرما : دکتر نوریان
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی عسلک

کارفرما : آقای صداقت پیشه
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان ویلایی گلدشت

کارفرما : آقای داوود حیدری
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان ویلایی اورانوس

کارفرما : آقای شهرام فخار
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

پروژه نارون

کارفرما : مهندس کاظم ظهور فاضلی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان ویلایی کمربندی (حوزه)

کارفرما : مهندس جمال حسینی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان ویلایی کمربندی

کارفرما : شرکت پدیده سازان آریا
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان مسکونی

کارفرما : کمپانی
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلا

کارفرما : مهندس پیشه گر
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

مسکونی

کارفرما : مهندس حسینی
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

برج شهریار

کارفرما : مهندس علیزاده
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان هوشمند چهار باغ

کارفرما : محمدی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ویلای هوشمند تریبلکس لاهیجان

کارفرما : مهندس قزوینی
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

برج مسکونی هوشمند مارینا

کارفرما : مهندس تهمتن
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان بزرگمهر 10

کارفرما : مهندس عشقی زاده
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

ساختمان هوشمند خورشید

کارفرما : مهندس شجاعی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان مسکونی هوشمند دی

کارفرما : آقای مطهری
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند طاهریان

کارفرما : آقای طاهریان
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند گیشا

کارفرما : مهندس معماریان
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند چوبینه رویال

کارفرما : مهندس بهرامی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

ویلای هوشمند تریپلکس لواسان

کارفرما : مهندس ولی بیگ
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

برج مسکونی هوشمند رمانا

کارفرما : آقای مهندس احمدی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان مسکونی هوشمند صفاشهر

کارفرما : مهندس علیمردانی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند سالاریه

کارفرما : آقای رجبیان
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند مرتضوی

کارفرما : آقای مرتضوی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند قدس

کارفرما : آقای آهنگران
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند بهشت

کارفرما : آقای ارباب صادقی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند نبوی

کارفرما : مهندس نبوی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

تجاری مسکونی هوشمند سردشت

کارفرما : مهندس شکارچی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند امین

کارفرما : آقای محمدی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند پروانه

کارفرما : آقای پروانه
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند سالاریه

کارفرما : مهندس رضازاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند شهرک قدس

کارفرما : آقای کارگر
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان مسکونی هوشمند معرفت

کارفرما : مهندس معرفت
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند دوبلکس قدس

کارفرما : آقای جباری نیک
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند یزدان پناه

کارفرما : آقای یزدان پناه
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند دانایی

کارفرما : مهندس دانایی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

مجتمع تجاری اداری هوشمند باران

کارفرما : مهندس کریم زاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم