ساختمان مسکونی هوشمند صفاشهر

کارفرما : مهندس علیمردانی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند سالاریه

کارفرما : آقای رجبیان
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند مرتضوی

کارفرما : آقای مرتضوی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند قدس

کارفرما : آقای آهنگران
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند بهشت

کارفرما : آقای ارباب صادقی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند نبوی

کارفرما : مهندس نبوی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

تجاری مسکونی هوشمند سردشت

کارفرما : مهندس شکارچی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند امین

کارفرما : آقای محمدی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند پروانه

کارفرما : آقای پروانه
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند سالاریه

کارفرما : مهندس رضازاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند شهرک قدس

کارفرما : آقای کارگر
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان مسکونی هوشمند معرفت

کارفرما : مهندس معرفت
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند دوبلکس قدس

کارفرما : آقای جباری نیک
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند یزدان پناه

کارفرما : آقای یزدان پناه
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی هوشمند دانایی

کارفرما : مهندس دانایی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

مجتمع تجاری اداری هوشمند باران

کارفرما : مهندس کریم زاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند کرباسچی

کارفرما : آقای کرباسچی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

برج هوشمند میلاد قائم

کارفرما : مهندس پازوکی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان اداری هوشمند نیلوفر

کارفرما : آقای مهندس طاهری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند نیاززاده

کارفرما : مهندس طباطبایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

برج هوشمند دولت

کارفرما : آقای مهندس فیض
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

آپارتمان هوشمند پیروز

کارفرما : آقای مهندس طاهری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند دریایی

کارفرما : دکتر دریایی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند مهندس کریم

کارفرما : مهندس کریم
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

فست فود هوشمند کرگدن

کارفرما : خانم عابدییان
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند دادمان

کارفرما : ناصری
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان مسکونی هوشمند قاسمی

کارفرما : آقای قاسمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

شوروم عباس آباد

کارفرما : شهرام شهرامی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : عباس آباد

ویلای هوشمند آقای سنایی

کارفرما : آقای سنایی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : کلاردشت

ساختمان هوشمند آصف

کارفرما : نورعلی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند دکتر غفرانی

کارفرما : دکتر غفرانی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

مجتمع هوشمند آریو

کارفرما : مهندس موسوی زاده
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : شهریار

ساختمان مسکونی هوشمند یابنده

کارفرما : مهندس یابنده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ویلای هوشمند خوارزم

کارفرما : آقای مهندس زارع
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

مجتمع هوشمند 40 واحدی سایپا

کارفرما : دهکده پاسارگاد
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

دفتر کار هوشمند گروه TIS تبریز

کارفرما : مهندس حمید رضامندی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

ساختمان مسکونی هوشمند کلاگر

کارفرما : آقای حسن زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای آقاجانی

کارفرما : حسین آقاجانی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : تنکابن

ساختمان هوشمند چوب بری

کارفرما : مریدی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند گلستان 9

کارفرما : آقای مهندس سلطان زاده
مجری : هوشمند اکسیس
استان : البرز
شهر : کرج