آپارتمان هوشمند کرباسچی

کارفرما : آقای کرباسچی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

برج هوشمند میلاد قائم

کارفرما : مهندس پازوکی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

ساختمان اداری هوشمند نیلوفر

کارفرما : آقای مهندس طاهری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند نیاززاده

کارفرما : مهندس طباطبایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

برج هوشمند دولت

کارفرما : آقای مهندس فیض
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

آپارتمان هوشمند پیروز

کارفرما : آقای مهندس طاهری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند دریایی

کارفرما : دکتر دریایی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند مهندس کریم

کارفرما : مهندس کریم
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

فست فود هوشمند کرگدن

کارفرما : خانم عابدییان
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند دادمان

کارفرما : ناصری
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان مسکونی هوشمند قاسمی

کارفرما : آقای قاسمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

شوروم عباس آباد

کارفرما : شهرام شهرامی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : عباس آباد

ویلای هوشمند آقای سنایی

کارفرما : آقای سنایی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : کلاردشت

ساختمان هوشمند آصف

کارفرما : نورعلی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند دکتر غفرانی

کارفرما : دکتر غفرانی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

مجتمع هوشمند آریو

کارفرما : مهندس موسوی زاده
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : شهریار

ساختمان مسکونی هوشمند یابنده

کارفرما : مهندس یابنده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ویلای هوشمند خوارزم

کارفرما : آقای مهندس زارع
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

مجتمع هوشمند 40 واحدی سایپا

کارفرما : دهکده پاسارگاد
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

دفتر کار هوشمند گروه TIS تبریز

کارفرما : مهندس حمید رضامندی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

ساختمان مسکونی هوشمند کلاگر

کارفرما : آقای حسن زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای آقاجانی

کارفرما : حسین آقاجانی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : تنکابن

ساختمان هوشمند چوب بری

کارفرما : مریدی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند گلستان 9

کارفرما : آقای مهندس سلطان زاده
مجری : هوشمند اکسیس
استان : البرز
شهر : کرج

ویلای هوشمند دریاکنار - نیک پور

کارفرما : آقای نیک پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند نوشیروانی

کارفرما : آقای مصطفی پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

مغازه هوشمند آقای کامجو

کارفرما : آقای کامجو
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : سلمانشهر

ساختمان هوشمند آقای آقاجانی

کارفرما : آقای آقاجانی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند دکتر عابدین

کارفرما : آقای دکتر عابدین
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند مهندس فراهانی

کارفرما : آقای مهندس فراهانی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی هوشمند دکتر نیاکی

کارفرما : دکتر نیاکی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند دکتر ندیمی

کارفرما : دکتر ندیمی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای فرامرزی

کارفرما : ابراهیم فرامرزی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : تنکابن

رستوران هوشمند دهقانی

کارفرما : مهندس دهقانی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

باشگاه ورزشی هوشمند عطایی

کارفرما : صارم عطایی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

ساختمان هوشمند دکتر اختر کاوان

کارفرما : مهندس خالدی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

ویلای هوشمند آقای قاسمی

کارفرما : آقای قاسمی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان هوشمند پزشکان آپادانا

کارفرما : مهندس حسن پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای سهرابی

کارفرما : سعید سهرابی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : بهشهر

ساختمان مسکونی هوشمند بهار

کارفرما : مهندس محمدیان
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران