مجتمع هوشمند 40 واحدی سایپا

کارفرما : دهکده پاسارگاد
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

دفتر کار هوشمند گروه TIS تبریز

کارفرما : مهندس حمید رضامندی
مجری : شرکت هوشمند سازی کاما
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبریز

ساختمان مسکونی هوشمند کلاگر

کارفرما : آقای حسن زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای آقاجانی

کارفرما : حسین آقاجانی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : تنکابن

ساختمان هوشمند چوب بری

کارفرما : مریدی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند گلستان 9

کارفرما : آقای مهندس سلطان زاده
مجری : هوشمند اکسیس
استان : البرز
شهر : کرج

ویلای هوشمند دریاکنار - نیک پور

کارفرما : آقای نیک پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند نوشیروانی

کارفرما : آقای مصطفی پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

مغازه هوشمند آقای کامجو

کارفرما : آقای کامجو
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : سلمانشهر

ساختمان هوشمند آقای آقاجانی

کارفرما : آقای آقاجانی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

آپارتمان هوشمند دکتر عابدین

کارفرما : آقای دکتر عابدین
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند مهندس فراهانی

کارفرما : آقای مهندس فراهانی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی هوشمند دکتر نیاکی

کارفرما : دکتر نیاکی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند دکتر ندیمی

کارفرما : دکتر ندیمی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای فرامرزی

کارفرما : ابراهیم فرامرزی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : تنکابن

رستوران هوشمند دهقانی

کارفرما : مهندس دهقانی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

باشگاه ورزشی هوشمند عطایی

کارفرما : صارم عطایی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

ساختمان هوشمند دکتر اختر کاوان

کارفرما : مهندس خالدی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

ویلای هوشمند آقای قاسمی

کارفرما : آقای قاسمی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان هوشمند پزشکان آپادانا

کارفرما : مهندس حسن پور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای هوشمند آقای سهرابی

کارفرما : سعید سهرابی
مجری : هوشمند سازه اُرکا
استان : مازندران
شهر : بهشهر

ساختمان مسکونی هوشمند بهار

کارفرما : مهندس محمدیان
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

تجاری اداری هوشمند پور رحمت

کارفرما : شهرام پور رحمت
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : انزلی

مجتمع ویلایی هوشمند پارسا

کارفرما : دکتر تن زاده
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : انزلی

8 واحدی هوشمند 179 گلسار

کارفرما : مهندس سروش فروغی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

برج مجلل هوشمند سوهانک

کارفرما : آقای مهندس قوپرانلو
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند صدر

کارفرما : آقای مهندس صدر
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

مسکونی هوشمند اسلام آباد

کارفرما : آقای طوسی زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند دکتر صادق

کارفرما : دکتر صادق
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند یاس

کارفرما : احمدی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند آقای هاشمی

کارفرما : آقای هاشمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند آقای محمدزاده

کارفرما : آقای محمد زاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ویلا

کارفرما : مهندس امیدواری
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان ویلایی آقای منتظری

کارفرما : آقای منتظری
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

مهندس پرستار

کارفرما : مهندس پرستار
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

مسکونی ، گلسار ، خیابان 135 ، مهندس منوچهر فروغی

کارفرما : مهندس منوچهر فروغی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

دکتر سعیدی

کارفرما :
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

مدرس 9

کارفرما : مهندس قائم دوست
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

آپارتمان مسکونی

کارفرما : آقای قدمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی زیبا 5

کارفرما : مهندس فردی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم