مهمان

دفتر مرکزی TIS در ایران (تهران -زعفرانیه ) :

021-26801004-7

دفتر مرکزی خدمات پشتیبانی TIS در ایران :

021-22179057

021-22179064

021-22179042

تماس مستقیم مدیریت TIS درایران:

09126991704