سناریوها در خانه هوشمند

فرض كنيد در خارج از منزل هستيد وپس از يك روز سخت كاري قصد داريد به منزل برگرديد . دوست داريد در ابتدا كه وارد مي شويد ، سونا و جكوزي در دماي مناسب آماده باشند تا بتوانيد خستگي يك روزكاري را از تن به در نماييد ، سپس در يك دماي مناسب ومطبوع به استراحت پرداخته وقهوه شما نيزآماده باشد ، بتوانيد بدون آنكه از جاي خود برخيزيد ،نور لامپ ها را تنظيم كنيد وفضا را براي يك استراحت آرام آماده سازيد.

ایجاد شرایط مطلوب قبل ازحضور در منزل

شما قادر خواهيد بود از طريق موبايل وبا شماره گيري يا ارسالSMSاز هرجای دنیا، به سیستم ساختمان هوشمند متصل شويد ، پس از اتصال قادر خواهيد بود دماي سونا و جكوزي را از طريق تلفن همراه خود تنظيم نماييد ،به سيستم تهويه مطبوع منزل فرمان دهيد و دماي مطلوب را تنظيم نماييد.

کنترل خودکار چراغ های حیاط و پارکینگ

هنگاميكه با خودرو وارد پاركينگ مي شويد ، چراغ هاي مسير وپا ركينگ به صورت خودكار روشن
مي شود و مسير را براي شما تا درب ورودي منزلتان روشن مي كند.

ورودی ساختمان هنگام ورود:

  • روشن شدن مسيرهاي روشنايي مورد نياز در مسير ورو دتا رسيدن به محل مورد نظر
  • ايجاد دماي مطلوب در هنگام ورود وتعريف دماي مطلوب در هنگام حضور در منزل
  • راه اندازي سيستم صوتي يا تصويري
  • امكان تطبيق نور فضاي داخلي با نور موجود در محيط در دو زمان شب ور وز
  • امكان تطبيق پرده ها و چراغهاي پشت پرده با زمان حضور در دو زمان شب ور وز
  • امكان گزارش گيري زمان وت عداد ورود و خروج در شرايط خاص

قفل اثر انگشتی ، کد رمز ورودی ، کارت الکترونیک

ديگر لازم نيست از يك دسته كليد براي ورود به منزلتان استفاده كنيد، فقط كافي است انگشت خود را
برروي قفل درب قرار داده و سيستم ساختمان هوشمند بر اساس اثر انگشت شما ، درب ورودي را باز
ميكند .

روشن شدن خودکار چراغ

به محض ورود به منزل ، چراغ هاي راهرو حضور شما را تشخيص داده وبه صورت خودكار روشن مي شوند