، حال در نظر بگيري دك ه براي ديدن تلويزيون، ماهواره و ضبط صوت ، ب ايد براي هر كدام از يك ريموت كنترل استفاده كنيد ،ا ين تنها در صورتي است كه ريموت كنترل هاي مربوط به اسپليت را به آن اضافه نكنيم !

از طريق ريموت كنترل ساختمان هوشمند نه تنها قادر خواهيد بود كليه سيستم ها را كنترل نماييد ،بلكه كليه تجهيزات داراي ريموت كنترل همانند تلويزيون ، ماهواره،اسپليت وغيره را نيز توسط همان ريموت كنترل ساختمان هوشمند مي توانيد كنترل نماييد.در حين ديدن تلويزيون مي خواهيد بدانيد كه آيا چراغ مربوط به اتاقي كه در طبقه بالا واقع شده است روشن است يا خير؟ فقط كافي است برروي ريموت كنترل ساختمان هوشمند ، وضعيت چراغ مذكور را مورد بررسي قرار دهيد بنابراين ريموت كنترل هاي مورد استفاده در ساختمان هوشمند قادر مي باشند ،
بدون نياز به ديد مستقيم وتا فاصله 10متر تجهيزات را مورد كنترل ونظارت قرار دهند .

سالن نشیمن

امكان تعريف سناريوهاي متفاوت (روز و شب ) در خصوص كنترل پرده ها
امكان كنترل وتعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز
امكان كنترل و گزارش گيري ساير فضاها (روشنايي ، دما ، پرده ها .و.. )

سناریوی مهمان

حال فرض كنيد مهمان داريد ،ب ه محض ورود مهمانان وج هت آماده سازي تمام بخش ها همانند نورپردازي ، سرمايش وگ رمايش و ... تنها لازم است كليد سناريوي ورود مهمان را برروي ريموت كنترل فشار دهيد ، در اين حالت تمامي چراغ هاي خانه به حالت از قبل تعريف شده در مي آيند ،به عنوان مثال چراغ هاي دكوراتيو روشن مي شوند تا تابلوها ومعماري داخلي ساختمان بيشتر به چشم آيد ، چراغ راهروها ولوسترهاي قسمت پذيرايي روشن مي شود و سيستم پخش صوت به صورت خودكار شروع به پخش يك موزيك ملايم ميكند و سيستم سرمايش و گرمايش نيز به حالت تعريف شده براي مهمان تبديل مي شود . (ايجاد دماي مطلوب با كاربرهاي متفاوت با توجه به تعداد افراد حاضر و دماي دلخواه مهمانان )

سالن غذا خوری

  • امكان تعريف سناريوهاي متفاوت (ر وز و شب )در خصوص كنترل پرده ها
  • امكان كنترل وتعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز .
  • ايجاد دماي مطلوب با كاربري هاي متفاوت با توجه به نوع غذاي در حال سرو و دماي مناسب بنا به تعداد حاضرين وفصل سال .

سناریوی صرف شام

حال زمان صرف شام فرا مي رسد ،پ س از هدايت مهمانان به قسمت پذيرايي ، شما كافي است برروي ريموت كنترل دكمه مربوط به سناريوي شام را فشار دهيد . پس از آن چراغ هاي موجود بر روي ميز شام به صورت رمانتيك نورشان كم مي شود ، چراغ هاي اصلي قسمت پذيرايي خاموش شده و چراغ هاي مخفي روشن مي شوند ، همچنين سيستم سرمايش وگرمايش بر اساس حالت تعيين شده در هنگام شام كار ميكند و شما با استفاده از همان ريموت كنترل ، مي توانيد به سادگي موزيكي متناسب با شام انتخاب كنيد.