استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان - ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

 

استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق ومخابرات..- IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

 

استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک- ICE

International Electrotechnical Commission

 

استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک-IECQ

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION QUALITY

 

استانداردهای ایمنی-UL

Underwriters Laboratories -Standard for safety

 

استانداردهای تولیدکنندگان مبدل های حرارتی -TEMA

Tubular Exchanger Manufacturers Association

 

استانداردهای لوله- PFI

Pipe Fabrication Institute

 

استانداردهای انجمن سیالات - NFPA

National Fluid Power Association

 

استانداردهای تجهیزات و وسائل مهار آتش - NFPA

National Fire Protection Association

 

 استانداردهای تولید کنندگان وسائل برقی - NEMA

National electrical manufacturers association

 

استانداردهای تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات - MSS

Manufacturers Standardization Society

 

استانداردهای ابزارآلات- ISA

Instrument Society of America

 

استانداردهای صنایع اتصالات الکترونیک - CEI

Connection Electronic Industries

 

استانداردهای میکرو الکترونیک - IMAPS

International Microelectronics And Packaging Society

 

استانداردهای مهندسی روشنایی - IES

Illuminating Engineering Society

 

استانداردهای مهندسین کابل - ICEA

Insulated Cable Engineers Association

 

استانداردهای انجمن هیدرولیک - HI

Hydraulic institute

 

استانداردهای اتحادیه اروپا - EN

Europian UNION standard

 

استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونیک - EIA

Electronic Industries Alliance