از ابتدای پیدایش بشر همیشه خورشید بعنوان بزرگترین منبع نوری شناخته شده است. سالها نور خورشید مرز میان تاریکی و روشنایی بود، زندگی با غروب خورشید تا صبح فردا به خواب میرفت. با کشف طریقه روشن کردن آتش انسانها اوقات شب را با نور آتش در کنار یکدیگر سپری میکردند. روشنایی در زندگی انسانها دارای جایگاه بالایی بود و آنها توانستند با ساخت انواع مشعل و سرانجام لامپ، روشنایی را رنگ و بویی دیگر ببخشند.

مبحث روشنایی و به دنبال آن نورپردازی به آرامی جای خود را در زندگی انسان باز کرد و امروزه در تکمیل هنر معماری به علم و هنری جدایی ناپذیز تبدیل شده است. نورپردازی ابتدا صرفا برای روشن نمودن فضاهای مختلف و مسیرها معنا داشت، اما با گذر زمان با پیشرفت سایر تکنولوژیها و نیاز به نورهای مناسب جهت هر فضا و انواع مختلف کاربری آن، استانداردها و معیارهای معین و مشخصی بوجود آمد تا بتوان ضمن داشتن نور مناسب با توجه به مصرف انرژی فضایی زیباتردر اختیار داشت.