حال با افزایش استفاده ی PLC  در صنعت ، ما با محدودیت هایی از جمله تعداد ورودی ها و خروجی های آن مواجه هستیم که برای افزایش آنها راه های مختلفی وجود دارد از جمله اضافه کردن توسعه دهنده ها. اما با توجه به قیمت آنها در این مقاله ما به راه هایی برای افزایش ورودی خروجی های PLC می پردازیم که از لحاظ هزینه بسیار مقرون به صرفه تر می باشد