خانه هوشمند و چگونگی عملکرد آن برای کاهش هزینه های زندگی

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیلهٔ یک پارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و رابطه میان ان‌ها است. به عبارت دیگر ساختمان هوشمند ساختمانی است که کلیه اجزای داخی ان به واسطه‌ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. از سوی دیگر،مدیریت انرژی می‌تواند در حدود ۱۰٪ تا ۳۰٪ کاهش هزینه و قیمت در پی‌داشته باشد.

 

مزایای استفاده از خانه هوشمند

  • کاهش مصرف انرژی در طولانی مدت به دلیل حذف مصارف ناخواسته
  • کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری
  • حذف خطای اپراتوری به دلیل کنترل توسط رایانه
  • ثبت دقیق میزان استفاده هر واحد یا قسمت از منابع انرژی
  • گزارش گیری آماری از عملکرد اجزای مختلف ساختمان
  • اعلام آلارم‌های هشداردهنده برای بازبینی دوره‌ای تجهیزات
  • امکان کنترل از راه دور

  • کاهش هزینه زندگی
  • در طراحی خانه هوشمند با توجه به اختیاراتی که وجود دارد، ابتدا باید به ارزیابی هزینه‌های جاری پرداخت. در این مورد باید به بازدهی مصرف انرژی و صرفه جویی ان توجه داشت. محل و جهت ساختمان، ثبات دما، تاثیر باد، اب و هوا، روشنایی و تهویهٔ طبیعی اهمیت زیادی دارند. در ساختمان‌هایی که مصرف بالای انرژی دارند باید حتماً یک آنالیز بر روی هزینهٔ دوره‌ای زندگی انجام شود و بر این اساس به طراحی اصولی پرداخت که در واقع تاثیر مستقیم بر هزینه‌ها دارند.