شرکت مهندسی رعد نیرو از 27 تا 30 آبان با غرفه معرفی محصولات TIS پذیرای علاقمندان در دوازدهمین نمایشگاه نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد (سالن فردوسی) خواهد بود.