این دوره شامل روش های ست کردن ماژل ها ، نحوه بستن قطعات سیستم هوشمند ، فیوزبندی ، سیم کشی استاندارد ونکات ایمنی است.

کارآموزان در این دوره با ابزار و اصطلاحات تابلو بندی ،همچنین نحوه سیم کشی و اجرای دقیق تابلو نیز آشنا می شوند و در آنها توان اجرایی لازم و کارآمد ایجاد می شود.