اولین نمای هوشمند ساختمان

 

   اجرای اولین نمای هوشمند ساختمان با تکیه بر قدرت و فناوری گروه ساختمانهای هوشمندTIS  و تواناییهای متخصصین گروه هوشمند سازی سوشیانت در اصفهان به اتمام رسید.

   این ساختمان هوشمند ،از تمامی سیستم های هوشمند موجود بهره برده و تاکید خاصی بر موضوع مدیریت انرژی داشته است با این هدف و با توجه به اقلیم اصفهان برای این ساختمان نمایی با قابلیت انطباق پذیری با شرایط محیط طراحی و اجرا گردید.

   این نما قابلیت این را دارد که با تشخیص شرایط جوی و جغرافیایی بیشترین میزان صرفه جویی در مصرف انرژی را داشته و از لحاظ معماری با تمام ساختمانهای موجود متمایز باشد.

   نمای ساختمان هوشمند مذکور، از دو پوسته مجزا تشکیل شده، پوسته اول به صورت شفاف از جنس شیشه و پوسته دوم  به صورت صلب از جنس چوب و متحرک میباشد.این نما قابلیت این را دارد که با تغییر شکل ،میزان ارتباط پوسته اول با محیط بیرون را از 40 درصد تا90 درصد تغییر دهد این تغییرات موجب می شود انرژی مورد نیاز ساختمان در روز، از نور طبیعی تامین شود و در شب کمترین میزان اتلاف انرژی در ساختمان را شاهد باشیم .

   به عنوان مثال نمای ساختمان در یک روز آفتابی در زمستان که دمای محیط بیرون در روز بین 12 تا 15 درجه میباشد کاملا باز شده و از انرژی خورشید بیشترین استفاده را مینماید اما همین نما در شب که دمای هوا به 2 تا 5 درجه سانتیگراد میرسد کاملا بسته شده و از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری مینماید.رفتار این نما در یک روز تابستانی ممکن است کاملا متفاوت باشد و در روز با باز شدن 30 درصدی از ورود بیش از اندازه نور به ساختمان جلوگیری میکند و در نتیجه از گرم شدن بیش از حد ساختمان و مصرف بیشتر انرژی برای خنک کردن ساختمان جلوگیری خواهد کرد.

   با اجرای این قسم پروژه ها خانواده بزرگ TIS بیش از پیش بر این باور پای فشاری خواهد کرد که پیشرو صنعت ساختمانهای هوشمند بوده و ایده پرداز خانه هایی متفاوت در ایران و جهان میباشد.