مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
2638
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
هتل بزرگ شیراز
موقعیت پروژه :
شیراز - دروازه قرآن
تعداد واحد :
158
زیربنای پروژه :
حدود 40 هزار مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی و سرمایش و گرمایش
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
آبانماه سال 1392
شناسه :
2402
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای روحی
موقعیت پروژه :
تهران - بلوار فردوس غرب - بهار شمالی
تعداد واحد :
178 واحد
زیربنای پروژه :
حدود 30000 متر مربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی ، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش ،سیتم امنیتی و کنترل تردد و ..
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
1395/03/30
شناسه :
2
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقایان مهندس گتمیری و تفرشی
موقعیت پروژه :
تهران - فرمانیه - خیابان بوستان - نبش بن بست گل
تعداد واحد :
20 واحد
زیربنای پروژه :
حدود 20000 مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، سیستم صوتی هوشمند ، امنیتی و کنترل تردد و ...
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
1394/12/01
شناسه :
2644
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای سزاوار
موقعیت پروژه :
مشهد - خیابان امام رضا (ع)
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
47
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس فرحبخش
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1322
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
برادران حسینی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2417
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای سلیمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
8
زیربنای پروژه :
هر واحد 450 مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1162
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
عطریان
موقعیت پروژه :
اصفهان خیابان مهر آباد ، فرعی سوم
تعداد واحد :
6
زیربنای پروژه :
3200
امکانات هوشمند ساختمان :
سیستم کنترل روشنایی ، سیستم کنترل از طریق sms ، سیستم کنترل پرده برقی ، سیستم امنیتی ، سیستم کنترل از طریق WI-Fi
تاریخ تحویل پروژه :
فروردین 93
شناسه :
162
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
طباطبایی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
93
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای مکرمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1246
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
Bahadur yavuzoglu
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
121
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
شرکت فورسمنت و بانک کشاورزی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1333
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر سزاوار
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
سیستم نور و تهویه هوشمند و امکانات هتلی
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
59
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس معصوم زاده
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2643
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندسی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
30
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر شهنوازی
موقعیت پروژه :
خیابان کفعمی زاهدان
تعداد واحد :
3
زیربنای پروژه :
350
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی - سیستم صوتی - کنترل wifi - پرده برقی - کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
آذر 93
شناسه :
49
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس عشقی فرد
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
161
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
خانم داوودی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2421
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای شهریاری
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
18
زیربنای پروژه :
هر ماحد 250 متر مربع
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1212
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای راستگو
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :