مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
2511
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مسلم زاده
موقعیت پروژه :
شمالی / جنوبی
تعداد واحد :
9
زیربنای پروژه :
500
امکانات هوشمند ساختمان :
منترل 37 خط روشنایی به صورت on/off-dim ، کنترل 2 عدد داکت اسپیلت ، سیستم صوتی ، کنترل فضا ها از طریق سنسور های هوشمند ، کنترل تجهیزات ریموت دار در سالن و نشیمن ، کنترل تجهیزات از طریق موبایل
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
1/5/94
شناسه :
1370
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای نعمتی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1290
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
محبي زاده
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
9
زیربنای پروژه :
3000
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی ، گرمایش سرمایش ، سیستم صوتی ، کنترل از طریق موبایل و تبلت ، SMS و پرده برقی
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2455
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
بوستانی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
5
زیربنای پروژه :
5000
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش ، کنترل از طریق تبلت
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2546
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس حمیدیه
موقعیت پروژه :
تهران اقدسیه
تعداد واحد :
12
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی - سرمایش گرمایش - صوتی - امنیتی مگنت درب و پنجره
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2605
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر عزیزی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :