مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
30
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر شهنوازی
موقعیت پروژه :
خیابان کفعمی زاهدان
تعداد واحد :
3
زیربنای پروژه :
350
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی - سیستم صوتی - کنترل wifi - پرده برقی - کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
آذر 93