مهمان

مشخصات پروژه های منتخب

پروژه 11 واحدی با امکانات سیستم روشنایی و سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل و سیستم صوتی کنترل شده است

خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS