مهمان

مشخصات پروژه های منتخب

پروژه 2 واحدی با امکانات سیستم روشنایی و سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  کنترل شده است , خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS