پروژه

نام پروژه:
برج سولماز
نام کارفرما:
آقای روحی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:
تهران - بلوار فردوس غرب - بهار شمالی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهندس خادم
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران