پروژه

نام پروژه:
هتل بزرگ شیراز
نام کارفرما:
هتل بزرگ شیراز
توضیحات:
نوع کاربری:
اقامتی توریستی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
آدرس:
شیراز - دروازه قرآن

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد علی فرد سرهنگی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
فارس
شهر:
شیراز