پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند معیری
نام کارفرما:
مهندس معیری
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
گيلان
شهر:
رشت
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
عباسعلی پور اشمنان طالمی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
گيلان
شهر:
رشت