پروژه

نام پروژه:
هتل قصر طلایی
نام کارفرما:
جناب آقای سزاوار
توضیحات:
نوع کاربری:
اقامتی توریستی
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
فرزاد نوعی آقایی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد