پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند منصوریان
نام کارفرما:
مهندس منصوریان
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
کیومرث مهندس پور
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران