پروژه

نام پروژه:
هتل 5 ستاره
نام کارفرما:
شرکت رایانه ای نگین تهران افزار (مهندس شریفی)
توضیحات:
نوع کاربری:
اقامتی توریستی
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:
جنت آباد شمالی - دانشگاه علوم تحقیقات - هتل 5 ستاره

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
سامان اسدی صفا
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران