پروژه

نام پروژه:
شیرینی فروشی تابان
نام کارفرما:
آقای قادری
توضیحات:
نوع کاربری:
تجاری
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
آدرس:
کرمانشاه،سی متری دوم،نبش چهار راه چاله چاله

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه