پروژه

نام پروژه:
جوانرود 1
نام کارفرما:
آقای فرجی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
كرمانشاه
شهر:
جوانرود
آدرس:
جوانرود خیابان شهید مطاعی کوی اول

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه