صلواتیان

کارفرما : مهندس صلواتیان
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

مسکونی هاشمی

کارفرما : دکتر هاشمی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : تالش

پروژه مسکونی تریبلکس

کارفرما : مهندس درستکار
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : اسالم

دکتر عزیزی

کارفرما : عزیزی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

امید 4

کارفرما : سرمایه گذاری سپه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ادیب

کارفرما : آقای مهندس ادیب
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی مهندس رجبی

کارفرما : مهندس رجبی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان مسکونی

کارفرما : مهندس فتاح زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای مسکونی رویان

کارفرما : آقای طباطبایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : مازندران
شهر : رویان

امیدی

کارفرما : مهندس موسوی زاده
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : ورامین

جمشیدیه

کارفرما : مهندس رضایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

شهرک ویلایی بانک ملی

کارفرما : جناب آقای دکتر رفیعی
مجری : سانیکث
استان : البرز
شهر : کرج

فرزاد شهر1

کارفرما : آقای عزیزی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : فریدونکنار

ویلای هوشمند شهرک مهندسین

کارفرما : آقای درویش
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

شادی

کارفرما : آقای مهندس نقشینه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

نشاط

کارفرما : آقای مهندس خیر خواه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

آرین

کارفرما : آقای مهندس گتمیری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : البرز
شهر : کرج

کرانه

کارفرما : آقای مهندس صفاری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی مسکونی دکتر بازیاری

کارفرما : دکتر بازیاری
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان مسکونی

کارفرما : مهندس کلانتری
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند مدرن امانیه

کارفرما : مهندس کلایه
مجری : پاک تک
استان : تهران
شهر : تهران

هدیه

کارفرما : دکتر خلیل زاد
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

پروژه دی دی دلکده

کارفرما :
مجری : آپاما اسمارت
استان : مازندران
شهر :

ساختمان Ziggurat

کارفرما : مهندس لاهیجی
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

مسکونی خوبانی و شرکاء

کارفرما : مهندس خوبانی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

ساختمان تجاری

کارفرما : کمالی
مجری : بام سفید سوردار نور
استان : مازندران
شهر : نور

مسکونی حکیمی

کارفرما : ازاد حکیمی
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

ساختمان مسکونی دو طبقه

کارفرما : مهندس پورمحمدی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

هومند

کارفرما : آقای مهندس میر سپاسی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : لواسان

ساختمان ویلایی مسکونی - دکتر طهماسب نژاد

کارفرما : دکتر طهماسب نژاد
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان مسکونی

کارفرما : مهندس حسن نیا
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

یاسمن 5

کارفرما : مهندس حسینی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

پروژه برج مسکونی باغ بهار- نیاوران

کارفرما : مهندس پاک
مجری : آپاما اسمارت
استان : تهران
شهر :

ویلای هوشمند درویش آباد1

کارفرما : آقای خادمی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

سناتور 5

کارفرما : مهندس بازگیر
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

پروژه مسکونی تریبلکس

کارفرما : مهندس نامه ای
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

ویلا دریابیشه

کارفرما : دادگرنژاد
مجری : بام سفید سوردار نور
استان : مازندران
شهر : نور

دو بلکس اکو کریمی زاده

کارفرما : اکو کریمی زاده
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : مریوان

کارخانه آرد شهمیری

کارفرما : جناب آقای شهمیری
مجری : سانیکث
استان : مازندران
شهر : نوشهر

ساختمان مسکونی تریبلکس

کارفرما : آقای میراحمدی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم