تجاری اداری هوشمند پور رحمت

کارفرما : شهرام پور رحمت
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : انزلی

مجتمع ویلایی هوشمند پارسا

کارفرما : دکتر تن زاده
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : انزلی

8 واحدی هوشمند 179 گلسار

کارفرما : مهندس سروش فروغی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

برج مجلل هوشمند سوهانک

کارفرما : آقای مهندس قوپرانلو
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند صدر

کارفرما : آقای مهندس صدر
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

مسکونی هوشمند اسلام آباد

کارفرما : آقای طوسی زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ویلای هوشمند دکتر صادق

کارفرما : دکتر صادق
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند یاس

کارفرما : احمدی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند آقای هاشمی

کارفرما : آقای هاشمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند آقای محمدزاده

کارفرما : آقای محمد زاده
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ویلا

کارفرما : مهندس امیدواری
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان ویلایی آقای منتظری

کارفرما : آقای منتظری
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

مهندس پرستار

کارفرما : مهندس پرستار
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

مسکونی ، گلسار ، خیابان 135 ، مهندس منوچهر فروغی

کارفرما : مهندس منوچهر فروغی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

دکتر سعیدی

کارفرما :
مجری : آریای کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

مدرس 9

کارفرما : مهندس قائم دوست
مجری : زندگی هوشمند پارسیان
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان

آپارتمان مسکونی

کارفرما : آقای قدمی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان مسکونی زیبا 5

کارفرما : مهندس فردی
مجری : مشاورین هوشمند آرسان
استان : قم
شهر : قم

ساختمان هوشمند گل سنگ

کارفرما : آقای مهندس خشنود نیا
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان مسکونی

کارفرما : مهندس ودادی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

مجتمع مسکونی LIFE

کارفرما : دکتر شاه نظری
مجری : آپاما اسمارت
استان : تهران
شهر :

مجتمع مسکونی ساروتی

کارفرما : دکتر شاه نظری
مجری : آپاما اسمارت
استان : تهران
شهر :

کارگر 5

کارفرما : مهندس جهاندیده
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

آپارتمان هوشمند فردا 7

کارفرما : سعید نبی بخش
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

صلواتیان

کارفرما : مهندس صلواتیان
مجری : هوشمندسازان برتر
استان : گيلان
شهر : لاهیجان

مسکونی هاشمی

کارفرما : دکتر هاشمی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : تالش

پروژه مسکونی تریبلکس

کارفرما : مهندس درستکار
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : اسالم

امید 4

کارفرما : سرمایه گذاری سپه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ادیب

کارفرما : آقای مهندس ادیب
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی مهندس رجبی

کارفرما : مهندس رجبی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان مسکونی

کارفرما : مهندس فتاح زاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ویلای مسکونی رویان

کارفرما : آقای طباطبایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : مازندران
شهر : رویان

امیدی

کارفرما : مهندس موسوی زاده
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : ورامین

جمشیدیه

کارفرما : مهندس رضایی
مجری : مهندسین مشاورهوشمند جنیوس
استان : تهران
شهر : تهران

شهرک ویلایی بانک ملی

کارفرما : جناب آقای دکتر رفیعی
مجری : سانیکث
استان : البرز
شهر : کرج

فرزاد شهر1

کارفرما : آقای عزیزی
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : فریدونکنار

ویلای هوشمند شهرک مهندسین

کارفرما : آقای درویش
مجری : مهندسین مشاور کاسپین
استان : مازندران
شهر : شهر ساحلی سرخ رود

شادی

کارفرما : آقای مهندس نقشینه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

نشاط

کارفرما : آقای مهندس خیر خواه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

آرین

کارفرما : آقای مهندس گتمیری
مجری : هوشمند اکسیس
استان : البرز
شهر : کرج