ساختمان هوشمند رسول اف

کارفرما : مهندس رسول اف
مجری : گروه مهندسان مشاور طراحان نوین
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان هوشمند منصوریان

کارفرما : مهندس منصوریان
مجری : هوشمند نگار بسامد
استان : مازندران
شهر :

ساختمان هوشمند معیری

کارفرما : مهندس معیری
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

ویلای هوشمند کلاک

کارفرما : مهندسی
مجری : گروه پیمانکاری S.O.S
استان : البرز
شهر : کرج

ساختمان هوشمند عندلیب

کارفرما : مهندس عندلیب
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ساختمان هوشمند رئیسیان

کارفرما : مهندس رئیسیان
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ساختمان ویلایی مسکونی دکتر بقایی

کارفرما : دکتر بقایی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

کلینیک پزشکی فارابی

کارفرما : خانم دکتر نسیم دادرس
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

مجتمع تجاری و اداری ضیابری

کارفرما : مهندس دیانسایی
مجری : کاوش رایانه گیل
استان : گيلان
شهر : رشت

ساختمان مسکونی

کارفرما : آقای شعبانپور
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند ولنجک 21

کارفرما : آقای مهندس قربانی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ساختمان ویلایی - آقای روشنی

کارفرما : آقای روشنی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان ویلایی

کارفرما : دکتر رضازاده
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان مسکونی هوشمند اسدی

کارفرما : آقای اسدی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابل

ساختمان هوشمند شاه حسینی

کارفرما : آقای مهندس نجم آبادی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

ویلای مسکونی هوشمند خزرشهر - مهندس ثابتی

کارفرما : مهندس ثابتی
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

قلندری جنوبی

کارفرما : آقای مسلم زاده
مجری : اکسیس آوانگارد
استان : تهران
شهر : تهران

مسکونی هوشمند هستی

کارفرما : آقای نعمتی
مجری : هوشمند سازه مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

تبرک

کارفرما : بوستانی
مجری : پارت دیماند
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

ساختمان هوشمند منجیل

کارفرما : مهندس حمیدیه
مجری : هوشمند اکسیس
استان : تهران
شهر : تهران

پروژه دکتر عزیزی

کارفرما : دکتر عزیزی
مجری : آسان سازان زندگی کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

مجتمع مسکونی آقای نجمی

کارفرما : آقای نجمی
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

ساختمان مسکونی مهندس داوران

کارفرما : مهندس داوران
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

مجتمع مسکونی مهندس احمدی

کارفرما : آقای مهندس احمدی
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

ویلای پردیس

کارفرما : ابوترابی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

سازمان نظام مهندسی استان قزوین

کارفرما : نظام مهندسی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

ساختمان هوشمند سناتور

کارفرما : آقای رضا حجه فروش
مجری : تیسا هوشمند اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

برج سفید مجللی

کارفرما : خانم طهماسبی
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

ساختمان پاستور

کارفرما : مهندس کمالی
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

مجتمع مسکونی امیر

کارفرما : مهندس فتحیان و مهندس واعظی
مجری : خانه هوشمند پارس
استان : مركزي
شهر : اراک

حکیم نظامی

کارفرما : نصر
مجری : شهر هوشمند
استان : اصفهان
شهر :

دوبلکس ویلایی

کارفرما : مهندس حبیبی
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

خانه سفید

کارفرما : مهندس کیوان آقاپور
مجری : شرکت تعاونی هوشمندسازان نور
استان : مازندران
شهر : نور

پرشین 3

کارفرما : قرنی
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

نیلوفر

کارفرما : اکبریان
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

زاینده رود

کارفرما : رفیعی
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

آینا

کارفرما : کریمی
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

رستوران آرتی شو

کارفرما : پورواعظ
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

رزلند 3

کارفرما : عطریان
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

زیگورات

کارفرما : مهندس داوودی
مجری : گروه هوشمندسازي سوشيانت
استان : اصفهان
شهر : اصفهان