مرادی

کارفرما : مرادی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

ریحانی

کارفرما : ریحانی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

تابش

کارفرما : تابش
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

معتمدی

کارفرما : معتمدی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

ودودی

کارفرما : ودودی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

11 واحدی اداری

کارفرما : صابونی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

مجتمع دایوش

کارفرما : علیجانی
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

مهرافر

کارفرما : مهرافر
مجری : کاوشگران هوشمند کهربا
استان : قزوين
شهر : قزوین

مهندس دایی

کارفرما : مهندس دایی
مجری : پارت دیماند
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

صارمی

کارفرما : شرکت باهر
مجری : پارت دیماند
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

پروژه اداری گرین وب

کارفرما : مهندس
مجری : پارت دیماند
استان : خراسان رضوي
شهر : مشهد

باغ بهشت

کارفرما : هادیان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

اوستا

کارفرما : شریفی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

نجاریان

کارفرما : نجاریان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

میرزاطاهر سوپر لوکس

کارفرما : مرتضوی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ارس

کارفرما : نصر
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

نصر ناژوان

کارفرما : نصر
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر :

مدرسه بنی فاطمه

کارفرما : آموزش و پرورش
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

فروغی

کارفرما : لطفی
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

سارینا

کارفرما : نجارزادگان
مجری : اكسيس اسپادانا
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

ساختمان هوشمند مانی

کارفرما : مهندس هادی حسینی
مجری : هوشمند اکسیس
استان : گيلان
شهر : رشت

پاساژ هوشمند میدان شهرداری

کارفرما : جناب آقای امینی
مجری : سانیکث
استان : البرز
شهر : هشتگرد

استاد شهریار 28

کارفرما : مهندس کاشفی
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

قانع

کارفرما : مهندس قانع
مجری : خانه هوشمند برتر
استان : البرز
شهر : کرج

پروژه آپارتمان آقای رحمانی و کلاکی

کارفرما : آقای رحمانی و آقای کلاکی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

شیرینی سرای بانو

کارفرما : آقای شعبانژاد
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای فتحی

کارفرما : آقای فتحی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای غفوری

کارفرما : آقای غفوری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای کریمی

کارفرما : آقای کریمی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای صادقیان

کارفرما : آقای صادقیان
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای صادقی

کارفرما : آقای صادقی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

پروژه آپارتمان آقای شیدلون

کارفرما : آقای شیدلون
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای شریفی

کارفرما : آقای شریفی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای ربیع پور

کارفرما : آقای ربیع پور
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای شادمند

کارفرما : قای شادمند
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای سیاحی

کارفرما : آقای سیاحی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای زبردستی

کارفرما : آقای زبردستی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای دیندار

کارفرما : آقای دیندار
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای دکتر غفاری

کارفرما : آقای دکتر غفاری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ساختمان ویلایی - آقای عباس نژاد

کارفرما : آقای عباس نژاد
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر